הסרת כישוף

הסרת כישוף


ואהבת לרעך כמוך היא כל התורה כולה על רגל אחת 


כלל חשוב וחובה הוא להבנה לגבי מכשפים, מכשפים הפועלים בדרך שלילית כנגד אדם / האלוהות, אינם  צינורות רוחניים חיוביים, יוצא בזאת שהם לא מקבלים תקשור אמיתי של הצינורות הרוחניים הטהורים .

מוזכר בספר שמות – מכשפה לא תחיה .

ובספר דברים – לא ימצא בך קסם הקסמים מעונן ומנחש ומכשף וחבר חבר ושאל אוב וידעני ודרש אל המתים, ובתלמוד מסכת סנדרין אזכור נוסף השימוש בכוחות של השדים לעשות רצונו אסור הוא משום איסור חובר חבר .

במסכת סנדרין רשום כי מותר לאדם ללמוד הלכות כישופים ולהתנסות בהם כדי לדעת ולהבחין במכשפים אשר דינם מוות .

פעולת ה- כישוף אסורה בתכלית האיסור רק הסרת כישוף עין הרע וביטול מעשים שלילים אנרגטיים מותרים על פי הקבלה .


שמואל זהר ינאי  052-43-43-188 

בניית אתרים Dotweb