מאגיה

מאגיה


 מאגיה שחורה — מאגיה לבנה 


המילה מאגיה משמעה בדרך כלל בתרבויות עתיקות היא כישוף .

בשפות שונות היא התגלגלה למשמעות של מאג'יק היינו – קוסם, מעשה קסמים .

המורכבות של המושג מאגיה נוגעת בעיקר לשימושים השונים ולרוב המנוגדים  שנעשו בה .

בצד השטח שבה- מאגיה מתייחסת אכן למושג " קוסם " מעשי קוסמות ."

קוסם ומעשיו הם עניין בידורי מרתק . לקוסם למרות יכולות וירטואזיות שונות שהוא ניחן בהם או למד אותם – אין יכולת ולרוב גם אין עניין בתורות נסתרות, במעשי כשפים, או ביכולת להשפיע על חייו, נפשו ורוחו של אדם כלשהו .

לכן, אין קשר ממשי ומשמעותי בין מאגיה במשמעות הרוחנית – קיומית שלה לבין קסמים ומעשי קסמים .

המאגיה – היא בדרך כלל מעשי ידיהם של אנשים בעלי ידע ויכולות רוחניות גבוהות, הכוללות בין השאר את היכולת לבצע כישופים בכל מיני רמות .

החלוקה לסוגי המאגיה היא לשתיים :

האחת, הידועה והנפוצה יותר, וזאת הנחשבת גם כצד השלילי של המאגיה היא "המאגיה השחורה" .

העיסוק במאגיה השחורה הוא מלאכתם של מכשפים ומכשפות . שיש בכוחם באמצעות טקסים, חפצים, הטלת קללות עתיקות יומין לפגוע באדם { גבר או אישה } בהתאם לרצונם או לפי בקשתו של אדם שפנה אליהם במתכוון לצורך זה .

מאגיה שחורה היא ככלל יצירה לא חיובית, העלולה להיות גם חרב פיפיות ולפגוע בפוגע עצמו . היא מבוססת על שימוש בכוחות שליליים, בטקסים שליליים ובדרכים שליליות להשגת מטרה .

המאגיה הפחות ידועה והפחות נפוצה היא המאגיה הלבנה .

במאגיה הלבנה המטפל אינו מגדיר עצמו כמכשף אלא כמדריך ויועץ רוחני .

הוא חייב להיות ניחן באנרגיות חיוביות .

להבדיל מהמאגיה השחורה המאגיה הלבנה אינה פוגעת במישרין או בעקיפין באדם אחר . אלא משתמשת בכלים כמו טקסים, חפצים, ברכות שמופנות למבקש עצמו ולא למישהו שפגע בו או שהוא מבקש לפגוע בו .


שמואל זהר ינאי  052-43-43-188 

בניית אתרים Dotweb