מאמן אישי לחיים

מאמן אישי לחיים


חיי עולם נטע בתוכינו כך אומרת תורתנו 


ההתחברות מחדש של אדם לעצמו מצריכה מצד אחד התמודדות עצמית עם דברים הנוגעים לפנימיותו ועברו של אדם המלווה לעתים קרובות גם בלא מעט זיכרונות מרים ונואשים מכל מיני סוגים  – גם בהרבה מאוד רגעי אושר ושמחה, שהאדם חווה במהלך חייו .

ההתחברות מחדש כוללת את מציאת הדרך הנכונה להתבוננות עצמית מעמיקה .

בעבור התבוננות זו האדם צריך להיות בעל עומק וניחן בתובנות שיאפשרו לו להגיע אל התהליך הזה מראשיתו .

לעתים ההתבוננות מצריכה גם מעורבות של מדריך/מאמן אישי לחיים בעל ידע, ניסיון ויכולת גבוהה להוביל את האדם לקראת השלב הראשון של החיבור מחדש אל עצמו .

המדריך/המאמן ייתן לאדם כלים המתייחסים לעברו, ופתרונות לגבי משברים שמקורם משם . הוא יאפשר לו להתבונן בתובנה ובאהבה אל ההווה הקיומי שלו ויוציא את המיטב שתעזור לו בהתמודדות היום יומית .

אחר כך יחל תהליך של הדרכה לקראת העתיד: במצב כזה יתקיים חיבור בין עבר להווה ובו האדם יקבל כלים שיכשירו אותו לקראת ההשלמה שלו עם עצמו ומשם באופן טבעי לחיבור נפשי ושכלי גדול וחיובי .

חיבור זה יאפשר לאדם תפקוד טוב יותר: מבחינה קיומית ואנרגטית . בזכות הדרכה הוא יחוש הן בטוח יותר בעצמו והן נכון יותר ליטול על עצמו אתגרים חיוביים לטובת עצמו ולטובת הסובב אותו .


שמואל זהר ינאי  052-43-43-188 

בניית אתרים Dotweb