שחרור אנרגיות שליליות

שחרור אנרגיות שליליות


מי מעביר את מי את השיעור השטן את המלאך או המלאך את השטן ?


הדרך לשחרור אנרגיה שלילית תחילתה במחשבה ידוע כי יצירת עולמנו השכלי החלה במחשבה .

שחרור מחשבותינו השלילית בשכלנו היא מרכיב ראשוני איך עושים זאת , כאשר המחשבות לוקחת פיקוד עלינו ?

כידוע ישנה חשיבה חיובית ולעומתה חשיבה שליליות ! מי הוא זה שבוחר בתוכנו להיות השליט במחשבתנו ?

כמובן אנו .!

יוצא בזאת שמתפקידינו להיות האדריכל והארכיטקט של מחשבתנו אם בכוונותינו לשחרר את המחשבות השליליות שלא עוזבות אותנו כתוצאה מבחירה להיות נשלטים ולא אדונים .

זוגיות השלילי והחיובי לעולם לא נפסקת רק אם וכאשר אנו מבטלים את מחשבתנו מחשיבה שלילית שולטת ולא נשלטת.

כל אדם מנהל בשכלו דו שיח זוגיות נצחית בין חיובי לשלילי, בין נכון ללא נכון, בין צודק ללא צודק, ועוד, נדירים הם בני אדם אשר מנהלים עם עצמם דו שיח ולא דו קרב שכלי .

שלום עולמי שכלי הוא תנאי הכרחי לשחרור מחשבות שליליות , מאוס ברע ובחר בטוב .


שמואל זהר ינאי 052-43-43-188 

בניית אתרים Dotweb