∼ הֲסָרַת כִּישּׁוּף ∼

∼ הֲסָרַת כִּישּׁוּף ∼


ואהבת לרעך כמוך היא כל התורה כולה על רגל אחת 


כלל חשוב וחובה הוא להבנה לגבי מכשפים, מכשפים הפועלים בדרך שלילית כנגד אדם / האלוהות, אינם  צינורות רוחניים חיוביים, יוצא בזאת שהם לא מקבלים תקשור אמיתי של הצינורות הרוחניים הטהורים .

מוזכר בספר שמות – מכשפה לא תחיה .

ובספר דברים – לא ימצא בך קסם הקסמים מעונן ומנחש ומכשף וחבר חבר ושאל אוב וידעני ודרש אל המתים, ובתלמוד מסכת סנהדרין אזכור נוסף השימוש בכוחות של השדים לעשות רצונו אסור הוא משום איסור חובר חבר .

במסכת סנהדרין רשום כי מותר לאדם ללמוד הלכות כישופים ולהתנסות בהם כדי לדעת ולהבחין במכשפים אשר דינם מוות .

פעולת ה- כישוף אסורה בתכלית האיסור רק הסרת כישוף עין הרע וביטול מעשים שלילים אנרגטיים מותרים על פי הקבלה .

בניית אתרים Dotweb