Radio


שינוי גורל ומזל פורים – שמואל זהר ינאי המדיום עם השדרנית בילי בסרלייק בתוכנית רדיו 103,6 FMשמואל זהר ינאי המדיום ברדיו 106 FM  קבלה  ♦   נומרולוגיה  ♦  תקשור רוחנישמואל זהר ינאי המדיום ברדיו 106 FM  גלגול נשמות  ♦  דיבוק  ♦  קבלהשמואל זהר ינאי המדיום ברדיו 106 FM מיסטיקה  ♦  פולסא דנורא  ♦  ייעוץ מיסטי  ♦  סיאנסשמואל זהר ינאי המדיום ברדיו 106 FM פתרון חלומותשמואל זהר ינאי המדיום ברדיו  106 FM  כישופים  ♦  מאגיה שחורה  ♦  מאגיה לבנהשמואל זהר ינאי המדיום ברדיו  106 FM פוריות  ♦  פוריות האישה  ♦  פוריות הגברשמואל זהר ינאי המדיום ברדיו  106 FM פירוש חלומות  ♦  חלום  ♦  פתרון חלומותשמואל זהר ינאי המדיום ברדיו  106 FM  שחזור גלגולים ♦  כישוף  ♦ קבלה  ♦ מאגיהשמואל זהר ינאי המדיום ברדיו 106 FM זוגיות  ♦  גישור זוגי  ♦  גישורשמואל זהר ינאי המדיום ברדיו 106 FM הקהילה הגאה  ♦  נטייה מינית  ♦  הומוסקסואליות 

 

YYDevelopment
972524343188