תקנון ותנאי שימוש

תוכן עניינים

תקנון ותנאי שימוש לאתר “MGN18”

שמואל זהר ינאי מברך את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל בכתובת: www.mgn18.com (״האתר״).

שמואל זהר ינאי הוא הילר רוחני, המעניק שירותי ייעוץ בתחום המיסטיקה ועולם הרוח, הכוללים תכניות ייעוץ ייחודיות לחיזוק הגוף והנפש באמצעות מגוון גישות ושיטות ייחודיות (“השירותים”).

האתר הוקם במטרה לספק ללקוחות ולגולשים באתר פלטפורמה נוחה ובטוחה לצפייה בשירותים המוצעים להזמנה ורכישה, וכן לאפשר למשתמשים ליצור קשר על מנת לבצע הזמנת שירותים ולקבל מידע נוסף אודות השירותים.

כמו כן, ניתן למצוא באתר מידע אודות השירותים, כתבות, תוכניות רדיו ועוד (“התכנים”).

1. השימוש באתר:

1.1. תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד (״אתה״) לבין האתר בנוגע לגלישה ושימוש באתר בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו”ב. כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים לרבות גישה לאתר באמצעות הטלפון, אפליקציה או על אמצעי אחר. קרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״).

1.2. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין כל תרגום לשפה אחרת, הגרסה בשפה העברית תגבר בכל עניין משפטי או שאלה של פרשנות או אחרת.

1.3. האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. אנו נעדכן בנוגע לשינויים בתקנון על ידי עדכון “העדכון האחרון״ בתקנון ואתה מוותר על כל זכות לקבל הודעה על שינויים כאמור.

1.4. הגלישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד.

1.5. האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון נקבה ו/או זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2. קניין רוחני:

2.1. אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, עיצובים, תמונות, מאגרי מידע, תוכנות, קוד, שמע, וידאו, טקסט (״התוכן״) וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב (״הסימנים״) הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר או נתן רישיון לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.

2.2. התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם ״AS IS״ לשימוש אישי בלבד. אלא אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן).

3. הצהרות משתמש:

3.1. בעת גלישה באתר, אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: (1) הגלישה באתר והשימוש הם באחריותך הבלעדית; (2) הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים באתר הם נכונים, עדכניים, מדיוקים ומלאים; (3) ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאתר; (4) הנך בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון; (5) לא תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT, סקריפט או בכל דרך אחרת; (6) לא תעשה שימוש בלתי חוקי באתר; (7) השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים.

3.2. האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לחסום גישתו אליו או חלקה אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.

4. פעילות אסורה באתר:

4.1. אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי האתר באופן ספציפי.

4.2. כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:

4.2.1. לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;

4.2.2. לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;

4.2.3. לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף כתובות דוא”ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא”ל באמצעים אוטומטיים;

4.2.4. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחה האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;

4.2.5. להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו;

4.2.6. לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באתר;

4.2.7. לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;

4.2.8. לנסות להתחזות לאדם אחר;

4.2.9. להשתמש במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;

4.2.10. להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;

4.2.11. לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר או יישום באתר;

4.2.12. להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר;

4.2.13. למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;

4.2.14. להעתיק או להתאים את קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רק Flash, PHP, HTML, JavaScript או קוד אחר;

4.2.15. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;

4.2.16. לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;

4.2.17. להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.

4.3. כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.

5. תוכן צדדים שלישיים:

5.1. האתר רשאי להשתמש בקישורים לאתרים אחרים (“אתרי צד שלישי”) וכן במאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות, תוכנה ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתרי צד שלישי (“תוכן של צד שלישי”). אתרי צד שלישי ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים, מנוטרים, או נבדקים על ידי האתר והאתר לא אחראי לתוכן של צד שלישי שפורסם דרך האתר, שהגעת אליו דרך האתר, שזמין דרך האתר או מותקן בו, כולל תוכן, חוות דעת, אמינות, נוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתרי שלישי או בתוכן של צד שלישי. שימוש בקישור או התרת שימוש או התקנה של אתרים של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על ידינו.

6. ניהול האתר:

6.1. אנו שומרים לעצמנו את הזכות: (1) לפקח על הפרות של תקנון זה; (2) לנקוט בפעולה משפטית כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זה, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר, לרבות, ללא הגבלה, דיווח על המשתמש לרשויות אכיפת החוק; (3) לסרב, להגביל גישה, להגביל זמינות, או להשבית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגית) כל תרומה שלך לאתר או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר וללא הגבלה; וכן (4) לנהל את האתר באופן שיגן על זכויותיו ורכושו ויקל על תפקודו התקין.

7. הפרת זכויות יוצרים:

7.1. אנו מכבדים את זכויות הקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.

8. סיום:

8.1. תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, האתר שומר על זכותו למנוע מכל גולש את השימוש באתר (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שיצטרך לספק סיבה או נימוק), בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו. כמו כן, האתר רשאי להפסיק את השימוש שלך בו וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.

9. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:

9.1. האתר שומר את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האתר מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת. האתר אינו מחויב לעדכן מידע או תוכן כלשהו באתר.

9.2. האתר לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירות כאמור.

9.3. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.

10. השירותים המוצגים באתר:

10.1. השירותים המסופקים על ידי האתר יופיעו ויוצגו בדפי האתר.

10.2. ניתן להזמין שירותים ליווי וייעוץ מתמשכים, או שיחות ייעוץ חד פעמיות.

10.3. האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של שירותים.

10.4. האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון השירותים המוצגים באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

10.5. אופן הצגת השירותים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

10.6. על מנת לרכוש או להזמין את השירותים המוצגים באתר יש להשאיר פרטים באתר ו/או ליצור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים באתר או בסוף התקנון, ונציג האתר יצור קשר עם הלקוח להמשך התקשרות, רכישה ומסירת פרטים נוספים.

11. מדיניות ביטול עסקה:

11.1. בקשה לביטול עסקה יועברו לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.

11.2. ביטול רכישה של שירותי ליווי מתמשכים וקבלת החזר כספי יתאפשרו בתוך 14 ימים מיום הרכישה, עבור דמי ביטול בגובה 5% מסכום המוצר. לאחר מכן, הלקוח לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

11.3. ביטול רכישה של שירותי ייעוץ חד פעמיים יתאפשרו בתוך 14 ימים מיום ביצוע הרכישה, ובתנאי שיש שני ימי מנוחה בטרם מועד שיחת הייעוץ, עבור דמי ביטול בגובה 10% מסכום העסקה. לאחר מכן, הלקוח לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

11.4. שינוי מועד של שיחות ייעוץ ייעשה בכפוף לאישור האתר וזמינות המועדים.

11.5. כל החזר כספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.

11.6. כל שינוי או ביטול של הזמנה יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.

12. אחריות האתר:

12.1. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. המשתמש באתר מסכים כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר יהיה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.

12.2. המשתמש באתר מסכים כי השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל משתמש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואי-דיוקים; (2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר; (3) הפרעה בגישה לאתר או מהאתר; (4) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.

12.3. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המוצגים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.

12.4. התכנים והשירותים המוצגים באתר מסופקים לשם הלימוד וההעשרה בלבד והאמור בהם מהווה המלצה בלבד. כל פעולה שנעשית על פי המידע המוצג בתכנים באתר ובשירותים הינה על אחריות עושה הפעולה בלבד. אין לראות במידע בתוכן, בתכנים ו/או בשירותים משום הבטחה לתוצאה כלשהי.

12.5. המידע המוצג באתר ובשירותים אינו מהווה טיפול ו/או ייעוץ ו/או המלצה רפואיים, ואינו מובא כתחליף לקבלת טיפול ו/או ייעוץ ו/או המלצה רפואיים מגורם מקצועי, כגון רופא או מומחה. כל פעולה שנעשית על פי המידע באתר והשירותים הינה על אחריות עושה הפעולה בלבד.

12.6. במסגרת השירותים, עשויה להימסר המלצה לשימוש במוצרים מסוימים, כגון פטריות או צמחי מרפא. יובהר כי מוצרים אלו אינם תרופות או תחליף לתרופות, ואינם מוגדרים לטיפול ו/או מניעה של מחלות, ובכל מקרה יש להיוועץ עם איש מקצוע כגון רופא בטרם השימוש במוצרים המוזכרים שלעיל. האחריות על השימוש במוצרים הינה על המשתמש בלבד.

12.7. השימוש בשירותים המוצגים באתר נעשית על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהיה לו כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או בתכנים המוצגים באתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות המשתמש. על המשתמש חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור נזק מכל סוג שהוא, לרבות נזק וחבלה לגופו ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש בתכנים ו/או בשירותים.

12.8. האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג כצרכנים נבונים וזהירים, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס למוצר עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר באתר.

13. סמכות שיפוט:

13.1. על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני המדינה בה ממוקם המשרד המפעיל את האתר.

13.2. לבתי המשפט במדינה בה ממוקם המשרד המפעיל את האתר תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר.

14. דיוק/ תיקונים טכניים ואחרים:

14.1. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. האתר שומר על זכותו לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

15. שונות:

15.1. תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האתר על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האתר יהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו בתקנון זה.

15.2. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

16. צרו קשר:

16.1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת: חיים לנדאו 2, חולון
טלפון: 052-4343188
דוא”ל: www.mgn18.com@gmail.com

עדכון אחרון: נובמבר 2023

MGN18
צורו עימנו קשר
אנחנו כאן כדי להקשיב. בין אם יש לך שאלות, משוב או רעיונות, אנו מעריכים את ההשקעה שלך.
אנו מצפים לשמוע ממך!