מדיניות הפרטיות

תוכן עניינים

מדיניות פרטיות – אתר “MGN18”

שמואל זהר ינאי מודה לכם על בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל בכתובת: www.mgn18.com (“האתר”). אנו מכבדים את פרטיות הלקוחות והגולשים באתר, ורואים חשיבות רבה בשמירה עליה.

1. המידע הנאסף באתר:

1.1. בעת השארת פרטים באתר ו/או שימוש בשירותי האתר תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, וכל מידע נוסף שתבחר לשתף. המידע אותו הנך מוסר בעת השארת פרטים באתר, וכן בעת מתן השירותים נאסף על ידי האתר.
1.2. על מנת לספק שירות איכותי, בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת השארת פרטים באתר, האתר עשוי להשתמש בנתונים שלך, ובין היתר, מידע על השימוש שלך באתר ומידע על המכשיר הנייד שלך או המחשב.

1.3. להלן דוגמאות למידע שהאתר עשוי לאסוף באופן אוטומטי:

1.3.1. כתובת ה- IP שלך, פרוטוקול האינטרנט, ספק האינטרנט או הדפדפן וסוג המכשיר ממנו אתה גולש;
1.3.2. הקלטת הפעילות שלך באתר או תרשים העמודים בהם ביקרת;
1.3.3. שימוש ב”עוגיות” (“cookies”) על מנת לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש ולספק לך שירות מהיר ויעיל, ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטייך האישיים בכל כניסה לאתר. קובץ עוגיות הם קובץ טקסט קטן שאתר, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור בדפדפן האינטרנט ו/או בכונן הקשיח של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר, עם זאת, יובהר כי ה”עוגיות” אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו;
1.3.4. שימוש בתגי פיקסל המאפשרים לנו לעקוב אחר פעולותיך כמשתמש באתר. תגי הפיקסל משמשים לאיסוף מידע אנונימי כדי לסייע לנו לקבוע הזמנות פופולריות, הקלקות ומידע אחר לצורך שיפור השירות שלנו. אנו משתמשים בהם גם בכדי לזהות אילו פרסומות מקוונות או הודעות דוא”ל הביאו אותך לאתר;
1.3.5. מידע שתזין, תשתף או שניתן להשיג מהשימוש שלך באתר.

2. שימוש במידע הנאסף באתר:

2.1. האתר ו/או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף באתר למטרות הבאות:
2.1.1. בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
2.1.2. בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;
2.1.3. לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;
2.1.4. לנתח ולנהל את האתר;
2.1.5. שיפור שירות הלקוחות של האתר;
2.1.6. ליצירת קשר או לספק לך נתונים רלוונטיים בקשר לאתר או לשירות;
2.1.7. בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.
3. העברת המידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים:
3.1. האתר עשוי לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים, למעט מידע רגיש, כולל עם שותפינו העסקיים, נותני שירותים וכיו”ב.
3.2. האתר יהיה רשאי להעביר מידע שלך לצדדים שלישיים במקרים הבאים:
3.2.1. ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;
3.2.2. האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
3.2.3. על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של מפעילי האתר ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לאתר זה;
3.2.4. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר אשר תחייב חשיפת הפרטים;
3.2.5. אם תפר את התקנון של האתר או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
3.2.6. בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
3.2.7. אם האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.
3.3. דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:
3.3.1. לפתח ולתחזק את האתר;
3.3.2. שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;
3.3.3. לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים;
3.4. לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש ב”Cookies” או בטכנולוגיית איסוף אחרות.

4. אבטחת מידע:

4.1. האתר מקפיד על אמצעי הגנה מנהליים, טכניים ופיזיים שנועדו להגן על המידע שהוא אוסף באמצעות האתר מפני גישה, שינוי, חשיפה או שימוש לא מורשה או חוקי.
4.2. יחד עם זאת, חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.

5. זכות גישה למידע הנאסף באתר:

5.1. לגולשים עומדת הזכות לבקש גישה לנתונים האישיים ולמידע שהאתר אוסף אודותיהם.
5.2. כמו כן, לגולשים עומדת הזכות לבקש מהאתר לתקן או לעדכן את הנתונים האישיים שלהם כאשר הם אינם מדויקים או לא שלמים והזכות לבקש מהאתר למחוק את הנתונים האישיים של הגולש.
5.3. פנייה בבקשה כאמור לעיל תישלח לאתר באמצעות פרטי הקשר המופיעים בסוף מדיניות הפרטיות.

6. שינויים במדיניות הפרטיות:

6.1. האתר שומר על זכותו לשנות, בכל עת וללא הודעה מוקדמת את מדיניות הפרטיות באתר ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הכנסתם למדיניות הפרטיות.
6.2. במקרה של שינוי מהותי במדיניות הפרטיות של האתר, האתר יודיע על כך לגולשים באמצעות פרסום הודעה בולטת באתר. במקרה שהאתר יבקש להחיל שינוי מהותי זה גם על מידע שכבר נאסף באתר, תישלח הודעה לגולש במטרה לבקש את הסכמתו לכך.

7. סמכות שיפוט:

7.1. על מדיניות פרטיות זו יחולו דיני המדינה בה ממוקם המשרד המפעיל את האתר.
7.2. לבתי המשפט במדינה בה ממוקם המשרד המפעיל את האתר תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור למדיניות הפרטיות ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר.
7.3. צרו קשר:
7.4. אנו מקפידים על קיום הוראות החוק ומכבדים את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות. אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת: חיים לנדאו 2, חולון
טלפון: 052-4343188
דוא”ל: www.mgn18.com@gmail.com

עדכון אחרון: נובמבר 2023

MGN18
צורו עימנו קשר
אנחנו כאן כדי להקשיב. בין אם יש לך שאלות, משוב או רעיונות, אנו מעריכים את ההשקעה שלך.
אנו מצפים לשמוע ממך!